SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1-samarbeidet omfatter ca 300 kontorer. Totalt har alliansen ca 6 800 ansatte, hvorav ca 1 200 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen og datterselskaper.
SpareBank 1 Gruppen har administrativt ansvar for samarbeidsprosessene i SpareBank 1-alliansen gjennom selskapet SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen).
Dette selskapet ble etablert for å utvikle og levere felles IT/mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis-løsninger og innkjøp.
Alliansen driver også utviklingsarbeid gjennom to kompetansesentra innenfor Betaling (Trondheim) og Kreditt (Stavanger).
Selskaper direkte eiet av de fleste av bankene og LO med ulike eierandeler:
Bank 1 Oslo Akershus
BN Bank
SpareBank 1 Boligkreditt
EiendomsMegler 1
SpareBank 1 Kundeservice
SpareBank 1 Kredittkort
SpareBank 1 Næringskreditt
SpareBank 1 Markets
SpareBank 1 Verdipapirservice

SpareBank 1 Hallingdal Valdres er regionens største lokale finanskonsern og ett av 11 medlemmer i grupperingen SamSpar som igjen er en av 6 eiere av SpareBank 1 Alliansen.

Where to find us

Grønolen Fjellgard
Herangtunet
Visit Norway
Historical Route Jotunheimen
Jotunheimen Travel